Så går examinationen till

FörberedandeFysik

Hoppa till: navigering, sök

Kursens examination består av ett antal datorrättade prov av typ flervalsfrågor och sådan frågor där man behöver räkna ut ett svar och ange detta. Dessa båda typer av frågor är datarättade.

Till detta kommer en inlämningsuppgift per stycke. Till dessa vill vi ha in fullständiga lösningar och inte bara svar, det innebär också att de rättas av en lärare vid KTH.

Kursen är enligt kursplanen indelad i fem moment / provkoder som kan bli godkända var för sig. När samtliga moment / provkoder är godkända kommer också ett samlingsbetyg på kursen att sättas och kursen i sin helhet sättas som godkänd.

Examinerande delar i denna kurs beräknas öppnas 4 december 2017.