DEL 1. Värmelära

FörberedandeFysik

Hoppa till: navigering, sök

FÖRFATTARE: Tony Burden & Jan-Erik Nowacki, KTH

Vad är värmelära?

Värmeläran är den disciplin inom fysiken som studerar värme och energi som grundläggande fenomen i naturen.

På den lägsta nivån är värme och energi viktiga faktorer för hur vi förstår all materia vi har runt omkring oss: luft, vatten, växter, metaller, bränslen och mycket mera. Listan kan göras oändlig.

Vi delar in de olika ämnena i gaser, vätskor och fast material och studerar hur vi kan frysa vatten till is eller koka vatten till ånga och så vidare.


Vi kan också använda kunskapen om värme och energi för att förstå hur lite man ska äta för att inte gå upp i vikt eller hur mycket man ska äta för att kunna utföra tungt kroppsarbete eller bygga upp muskler.

På en lite högre nivå använder vi begreppen värme och energi för att studera hur bilmotorer, kylskåp och värmepumpar fungerar och hur vi skulle kunna få dem att fungera ännu bättre.


Bilden visar ett exempel på funktionen hos en värmepump som är hämtad från Enerigirådgivningen i Ronneby kommun: