Del 3. Dynamik

FörberedandeFysik

Hoppa till: navigering, sök

Inledning

Dynamik är läran om kroppar i rörelse och de krafter som verkar på dem. För kroppar i jämvikt kallas läran statik som du just läst om.

En partikel är en kropp, vilken som helst, exempelvis en atom eller en planet som jorden. Beroende på sammanhanget man kan bortse både från kroppens dimensioner och från att den kan rotera.

Partikelbegreppet är alltså en modell av verkligheten som används inom fysiken för att göra det lättare för oss att utföra beräkningar. För att beskriva rörelsen inom dynamiken, använder vi matematik.

Det naturliga är kanske att tänka på en atom som en partikel. Men i vissa sammanhang är en atom INTE en partikel, exempelvis inom den moderna fysiken där den kan ha en rotation och då inte längre kan betraktas som en partikel.