Hur går kursen till?

FörberedandeFysik

Hoppa till: navigering, sök

HUR DU LYCKAS MED KURSEN

  • Läs igenom teoridelen i varje avsnitt.
  • Följ läsanvisningarna. Har du inte just de böcker som nämns kan du läsa motsvarande avsnitt i andra fysikböcker, eller söka på Internet (men tänk då på att kritiskt granska de källor du använder).
  • Gå igenom övningarna och deras lösningar till varje avsnitt, innan du gör grundproven.
  • Efter varje avsnitt får du ett kort grundprov att öva på, som testar att du förstått viktiga basfakta. Du måste svara rätt på mellan 75% och 100% av frågorna för att bli godkänd, men kan göra om provet hur många gånger som helst.
  • När du klarat alla grundprov går du vidare och gör slutprovet i Värmelära/Statik/Dynamik/Elektricitet/Modern fysik.
  • Slutprovet består av tre slumpvis valda frågor, som testar din förståelse för ämnet på ett djupare plan, att du uppnått målen som beskrivs i början av varje avsnitt.
  • Du måste svara rätt på mellan två och tre av tre frågor för att bli godkänd. Alla uträkningar görs separat på papper och därefter matar du in svaret i datorn. Du får direkt veta om du svarat rätt eller fel på någon av de frågorna.
  • Gör inlämningsuppgiften När du är godkänd på alla grundprov och slutprovet i en kursdel så ska du göra en inlämningsuppgift. Inlämningsuppgiften ska du lämna in en fullständig skriftlig lösning på och den rättas av en lärare.


Hur många gånger kan jag göra om ett prov? Skulle du ha svarat fel på någon eller några uppgifter så är det bara att börja om igen och då får du tre nya slumpvis valda frågor. Du kan göra om slutprovet hur många gånger som helst, men det är det senaste resultatet som sparas i statistiken. (Så har du blivit godkänd på ett slutprov ska du inte göra om det, för då sparas dina nya resultat, över de gamla).


Vad händer om jag inte klarar inlämningsuppgiften på första försöket? Du får förbättra din lösning och lämna in den igen om du inte blir godkänd. Läraren som rättar din uppgift kommer att ge dig kommentarer på vad du behöver förbättra med din lösning


PS. Tycker du att innehållet i ett avsnitt känns väldigt bekant, så kan du testa att gå direkt till grundproven och sedan slutprovet. Du måste få alla rätt på ett prov, men kan göra om proven flera gånger, om du inte lyckas på första försöket. Det är ditt senaste resultat som visas i statistiken.


Grattis, efter ett slutprov och inlämningsuppgift är du 1,5 högskolepoäng rikare! När du har klarat samtliga grundprov, slutprov och en inlämningsuppgift i en kursdel så har du även tagit 1,5 högskolepoäng. Detta registreras i LADOK (=högskolans databas över studieresultat) som bland annat är underlag för CSN.