1.2 Materials tillstånd

FörberedandeFysik

Hoppa till: navigering, sök
       Teori          Övningar      

Mål och innehåll

Innehåll

  • Materiers olika faser; gas, vätska, och fast material
  • Förångning och kondensation
  • Smältning och stelning

Läromål

Efter detta avsnitt ska du ha lärt dig att:

  • Beskriva några olika egenskaper hos gaser, vätskor, och fast material.
  • Utföra beräkningar på värmeöverföring i samband med smältning av fast material till vätska.
  • Utföra beräkningar på värmeöverföring i samband med kokning av vätska till ånga.
  • Förklara både kopplingen och skillnaden mellan överfört värme och inre energi.

FÖRFATTARE: Tony Burden & Jan-Erik Nowacki, KTH Mekanik


Värmeöverföring leder inte alltid till en ändring i temperatur. Om man lägger en klick smör i en tillräckligt varm stekpanna kommer smöret att smälta.

Detta avsnitt handlar om smältning av fast material till vätska och om kokning av vätska till gas.


Ångbildning: från vätska till gas

Smältning: från fast till flytande